MAL SAHİBİ TEMSİLCİLİĞİ

  • İşletmecinin yaptığı aktivitelerin kontrolü
  • Finansal kontrol
  • Hukuksal ve mali audit

İşletmenin 3. şahıs veya şirketlerce devralındığı durumlarda, Alan PDM mülk sahibi temsil hizmetlerini yürütür, işletmeci firmaların denetlenmesi, performans raporlarının oluşturulması, düzeltme önerilerinin getirilmesi fonksiyonlarını yerine getirerek işletmeden en yüksek verim ve kârlılığın oluşmasını sağlar.

  • İşletmecinin yaptığı aktivitelerin kontrolü
  • Finansal kontrol.
  • Hukuksal ve mali audit.

İşletmenin 3. şahıs veya şirketlerce devralındığı durumlarda, Alan PDM mülk sahibi temsil hizmetlerini yürütür, işletmeci firmaların denetlenmesi, performans raporlarının oluşturulması, düzeltme önerilerinin getirilmesi fonksiyonlarını yerine getirerek işletmeden en yüksek verim ve kârlılığın oluşmasını sağlar.